EDC

中西器材大全 www.midwest-g.com
www.zxqc.cn www.62965544.com

中西经营上百万种产品,仅有三十多万种上网。如您未查询到所需产品,请来电或Email与我们联系。

    中西器材大全为用户提供用户所需厂家的所有仪器仪表设备试剂制剂备件

工程技术维修。请返回主页搜索或直接与我司联系。                                  

                                                               cpp 09/4/14  

地址北京·海淀·上地三街1号  (100085) 传真:010-51901884     公司总机:010-62965544 010-51668064/51901880/1879   

手机:18910282276    详细联系方法 
Email:
c1@midwest-g.com,scer@cncom.net